#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Nếu nói về những lần vụng trộm có thể khẳng định với các bạn một điều rằng cuộc vụng trộm đó với người em vợ là cái lần mà mình cảm thấy sung sướng nhất, chưa khi nào mình thấy được thân hình không một mảnh vải che thân của đứa em vợ nó lại rõ đến như này và điển hình là những hình ảnh đó đã in sâu vào trong đầu mình bây giờ mình nhìn thấy con vợ của mình mình chẳng muốn chén nó nữa ấy chứ, nhìn nó vừa già vừa thế nào ấy khác biệt hẳn với ngày trước ấy các bạn ạ không muốn tin vào mắt mình một chút nào luôn ấy chứ đừng nói là có thể nghĩ đến nó

Diễn viên tham gia phim

N/A