#Sever 1#Sever 2
Dượng đang ngồi thiền để tịnh tâm thì con gái cứ cà khịa

Dượng đang ngồi thiền để tịnh tâm thì con gái cứ cà khịa

8.7 7 votes

Nội dung phim

Công việc quá nhiều cảm giác nhiều lúc sập đến nơi rồi không thể gượng dậy được nhưng nói thật với các bạn một điều rằng đến giờ phút này đây mình đã cố gắng làm tất cả mọi thứ mọi thứ mà mình đã làm đều là cho gia đình này và đương nhiên với những người trong gia đình này thì mình cảm thấy nó thật khó, nhiều khi thấy mệt mình chỉ biết cách ngồi thiên để tịnh tâm nhưng ngồi thiền cũng không được các bạn ạ vì có đứa con gái nó suốt ngày cà khịa mình làm chuyện đó mà cái chuyện tình dục thì các bạn cũng biết rồi đấy đâu phải ai cũng có đủ sức để làm thường xuyên đâu

Diễn viên tham gia phim

N/A